Het belang van context.


Ben je wel eens in een schoenenwinkel naar de kassa gelopen, waarbij de medewerker het gesprek startte met “Ik ben Sem, een behulpzame en vriendelijke assistent”. Nee? Toch is dit gemiddeld hoe een gesprek start met een gemiddelde chatbot of voicebot. In een wereld bestaande uit enkel tekst heeft een chatbot geen idee met welke schoenen jij aankomt zetten en jij hebt geen idee met wie je gaat praten en dit vereist een soms wat ongemakkelijk introgesprek om deze context te achterhalen. We ervaren deze dialogen als robot-achtig; Gesproken formulieren die achterhalen met wie en wat beide partijen te maken hebben omdat de context ontbreekt.

In de werkelijke wereld is taal onlosmakelijk verbonden met de omgeving en dit helpt ons in veel minder woorden te communiceren. Door context uit een omgeving is het vaak duidelijker met wie of over wat je praat. “Wilt u afrekenen, meneer?” begint gelukkig mijn gesprek aan de kassa, terwijl de kassamedewerker mij blij met een schoenendoos en pinpas ziet staan.


Een paar jaar terug besefte ik me al dat er een quick-win is voor chatbots om meer met context te doen en introduceerde ik een feature genaamd ‘Webpage Awareness’. Webpage Awareness is een handige feature waarmee een chatbot rekening kan houden met de inhoud van een webpagina tijdens een gesprek. Dit kan voorkomen dat je wellicht vragen gaat stellen waar je misschien het inzicht al van hebt. Het is eigenlijk raar dat we op iedere losse pagina van een website een chatbot laten draaien, zonder dat deze enig verband heeft met de website.

Een ander voorbeeld zijn mijn experimenten met voice in virtuele omgevingen. Want i.p.v. kennis uit een omgeving aan een dialoog toe te moeten voegen, kan je in het meest ideale geval een dialoog aan een omgeving toevoegen. Dialogen gekoppeld aan virtuele omgevingen zijn een verademing, omdat het gesprek direct “to the point” kan starten.

Context aan chatbots en voicebots toevoegen is een belangrijk fundament voor een menselijkere ervaring. Want hoe goed we onze puur tekstuele AI-chatbots ook proberen te maken, ze zullen altijd een stukje van de omgeving missen.

Context aan een chatbot toevoegen is ook een uitdaging, maar biedt een extra dimensie aan Conversational AI. Context leidt tot kortere, efficiëntere gesprekken en meer gevoel van wederzijds begrip. Ik kijk in het bijzonder uit naar kansen van multimodale taalmodellen waar tekst, beeld en geluid worden gecombineerd. •

Geplaatst 09-2023 in Conversational AI

Eerdere posts

Guided Summaries

Vraag een LLM zoals ChatGPT of PaLM een lange tekst samen te vatten, dan rolt er een kortere tekst uit. Simpel en krachtig toch? LLM's zijn wat dat betreft wonderbaarlijke transformatie machines waar tekst zonder slag of stoot wordt omgezet. Maar deze stille transformatie zonder enige uitleg brengt ook beperkingen met zich mee. • (2023) Lees verder →

"Wat een wolf anders maakt dan een hond"

Een veelgebruikte toepassing van machine learning is het classificeren van data. Classificatie is automatisch herkennen of indelen van data in (voorgedefinieerde) categorieën. Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen zijn. • (2023) Lees verder →

Tests en monitoring in een tijd van AI

Veel developers kennen wel de meme 'It works on my machine'. Software die perfect op de ene machine werkt, kan op een net andere machine of in een veranderende omgeving compleet falen. • (2023) Lees verder →