Guided Summaries


Vraag een LLM zoals ChatGPT of PaLM een lange tekst samen te vatten, dan rolt er een kortere tekst uit. Simpel en krachtig toch? LLM’s zijn wat dat betreft wonderbaarlijke transformatie machines waar tekst zonder slag of stoot wordt omgezet. Maar deze stille transformatie zonder enige uitleg brengt ook beperkingen met zich mee. In veel use-cases is betrouwbaarheid en transparantie van essentieel belang, zeker in domeinen als nieuws en zorg. Hoe controleer ik bijvoorbeeld of een samenvatting daadwerkelijk de belangrijkste punten uit de brontekst bevat? Kan ik überhaupt de samenvatting sturen?

Vandaag introduceren we ‘Guided Summaries’ met behulp van Voice Marker II en LLM’s. Voice Marker II (VM-2) is het resultaat van een pad van meer dan een jaar onderzoek en ontwikkeling op het gebied van inzichtgevende en robuuste Nederlandstalige taaltechnologie. Voice Marker is geen generatieve AI zoals een GPT, maar meer analyserende en explainable AI: Het inzichtgevende en analyserende karakter van Voice Marker maakt deze een sterke analist en content-samensteller als het gaat om samenvattingen. Maar Voice Marker is geen creatief schrijver. En dit is waar LLM’s in beeld komen. De complementaire combinatie van analist/samensteller en schrijver brengt de kracht bij elkaar van stuurbare en controleerbare samenvattingen.

In guided summaries:

Wil je meer weten welke innovaties Cornelistools B.V. ontwikkelt op het gebied van o.a. taal, AI en gamification? Neem contact op en/of volg ons!


Geplaatst 09-2023 in NLP

Eerdere posts

"Wat een wolf anders maakt dan een hond"

Een veelgebruikte toepassing van machine learning is het classificeren van data. Classificatie is automatisch herkennen of indelen van data in (voorgedefinieerde) categorieën. Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen zijn. • (2023) Lees verder →

Tests en monitoring in een tijd van AI

Veel developers kennen wel de meme 'It works on my machine'. Software die perfect op de ene machine werkt, kan op een net andere machine of in een veranderende omgeving compleet falen. • (2023) Lees verder →

"Wie A zegt moet ook B zeggen"

Een zeer bruikbare en nuttige toepassing van taaltechnologie is het maken van samenvattingen. Dagelijks krijgen we zoveel informatie te verwerken dat er steeds meer behoefte komt aan het filteren en beknopter maken van informatie. Toegang tot beknoptere informatie helpt ons efficiënter keuzes te maken aan welke informatie we onze tijd moeten besteden. • (2023) Lees verder →