Wat zijn voicebots?

Een voicebot is een geautomatiseerde gespreksapplicatie waarbij de communicatie volledig plaatsvindt via spraak (stemgeluid). Voicebots werken daarmee volledig zonder scherm en toetsenbord, maar kunnen wel een scherm of toetsenbord gebruiken ter ondersteuning van het gesprek.

Een voicebot kan zich manifesteren als applicatie binnen een platform als Google Assistent of Amazon Alexa, maar ook als spraakapplicatie in een website, in een app, via een telefoonverbinding of zelfs binnen een huishoudelijk apparaat. Voicebots bieden mensen de mogelijkheid met systemen te interacteren via hun stem en gehoor als interface.

Toepassingen

Spraakinterfaces bieden o.a. voordelen in use-cases als multitasking. Denk hierbij aan bijvoorbeeld autorijden, koken of hardlopen, waarbij de aandacht van de gebruiker zich richt op de hoofdactiviteit en de voicebot daarbij kan assisteren. Spraakbesturing biedt ook gemak door het op (stem)afstand kunnen bedienen van apparaten. Spreken kan snelheidswinst opleveren t.o.v. schrijven of typen.

Voor blinden, slechtzienden en laaggeletterden opent spraak de mogelijkheid om makkelijker met technologie te kunnen te interacteren. Van jongeren tot ouderen verhogen spraakinterfaces de zelfredzaamheid, door de laagdrempeligere manier van kunnen spreken met technologie. De enig vereiste skill is spreken, wat we leren vanaf onze geboorte.

Door het groeiende aantal slimme speakers in Nederlandse huishoudens, zoals een Google Home of Amazon Echo, kunnen voicebots door steeds meer bedrijven ingezet worden voor hun diensten en daarmee direct aanwezig zijn in een huiskamer. Dit biedt mogelijkheden voor nieuwe marketingformats en een meer persoonlijke beleving van een merk. Voice als interface alleen al biedt een scala aan nieuwe formats zoals gaming en het besturen van apparaten in huis.

Nadelen

Voicebots zijn niet in iedere situatie even geschikt. Spraak is minder geschikt in openbare ruimtes indien het gesprek privacygevoelige informatie bevat of het geluid storend kan zijn voor de omgeving. Omgevingslawaai kan ook zelf de interactie tussen gebruiker en de voicebot verstoren.

Hoewel spreken sneller gaat dan schrijven of typen, zal dit minder gelden voor luisteren versus lezen. Het afluisteren van bijvoorbeeld een nieuwsbericht is trager dan het lezen daarvan.

Een belangrijke beperking van voice is het gebrek aan overzicht

Het grote voordeel van een scherm is dat je direct overzicht hebt over het aanbod van een applicatie. Je ziet makkelijk welke content nog meer beschikbaar is. In voice zal je de mogelijkheden altijd moeten bevragen, of proactief ten gehore moeten krijgen. Voicebots dienen kort en krachtig antwoord te geven en vereisen andere mechanismen om content te ontdekken. De combinatie van een spraakinterface inclusief een ondersteunend scherm zoals de Google Nest Hub is daarom een sterk concept, die het voordeel biedt van zowel spraak als beeld.

Voicebots moeten iets oplossen

Bij het bepalen of een voicebot geschikt is voor jouw bedrijf, idee of dienst is het essentieel te bepalen welk probleem het oplost en welk voordeel het biedt voor jou en je eindgebruiker. Veel diensten zijn reeds digitaal beschikbaar, dus stel je zelf altijd kritisch de vraag welke meerwaarde de voicebot biedt ten opzichte van andere kanalen. Biedt jouw voicebot voordelen t.o.v. bestaande kanalen of biedt het compleet nieuwe mogelijkheden voor jouw bedrijf dan ben je waarschijnlijk al goed op weg. Zodra je weet dat jouw voicebots iets daadwerkelijk oplost of toevoegt voor de eindgebruiker, is de kans op gebruik het grootst en ben je een stap dichter bij succes. Bij Cornelistools helpen we jou met het helder krijgen van de probleemstelling en de oplossingen die met voice mogelijk zijn. Dit doen we o.a. met behulp van een designsprint waar we gezamenlijk brainstormen over de mogelijkheden en richting een effectief plan werken.

“Het voordeel van voicebots is dat deze 24/7 beschikbaar zijn”. Is dat zo?

Ja, maar dat is uw website en app ook. Beter: een voordeel is als de chatbot of voice-assistent problemen kan oplossen die niet via andere media op te lossen zijn op dat tijdstip.