Wat zijn microbots? (Botprof)

Microbots zijn in Botprof kleine chatbotonderdelen die samen een volledige chatbot of voicebot vormen. Iedere microbot heeft een eigen simpele deeltaak en samen vormen zij de bouwstenen voor een volledig functionele en geavanceerdere chatbot. Met microbots kunnen we geavanceerde chatbots ontwikkelen in begrijpbare en herbruikbare onderdelen.

Kleine onderdelen samen kunnen complexe intelligente systemen vormen

Microbots zijn geïnspireerd door zowel de natuur als ICT, met als grondslag dat kleine primitieve onderdelen samen, complexe intelligente systemen kunnen vormen. Je kan in de natuur bijvoorbeeld denken aan eenvoudige cellen die complexe levensvormen als planten, dieren en zelfs mensen kunnen vormen.

Communicatie tussen de onderdelen is essentieel om een voordeel in samenwerking te krijgen

Om daadwerkelijk een voordeel te krijgen uit meerdere onderdelen is communicatie essentieel. Door communicatie kan samenwerking plaatsvinden en daarmee een voordeel ontstaan t.o.v. een individueel onderdeel.

Een voetbalelftal of een bedrijf is een typisch voorbeeld waarin mensen een intelligenter of sterker systeem kunnen vormen. In een voetbalelftal heeft iedereen een heldere deeltaak zoals een keeper, verdediger, middenvelder en spits. Door de juiste communicatie en samenwerking kan een sterk elftal ontstaan.

In een bedrijf heeft iedereen zijn eigen functie en daarmee deeltaak voor de totale organisatie. Wederom, door een goede communicatie en samenwerking tussen de onderdelen kan een combinatie sterker en intelligenter zijn.

Samenwerking in ICT

Ook in de ICT zien we voordelige schaaleffecten op veel plaatsen terug. Zo vormen computers gezamenlijk een cloud en merken we er niets van als er eentje uitvalt, door juiste communicatieprotocollen tussen de computers in.

De kleine transistor of halfgeleider stond aan de basis van de elektrotechnische revolutie en tegenwoordig werken miljarden transistoren samen in de meest geavanceerde computerchips.

Vrijwel iedere grote digitale organisatie, zoals Netflix, Facebook, Google of Twitter en ook Cornelistools maakt gebruik van zogeheten microservices; Kleine zelfstandige IT-diensten die gezamenlijk de basis vormen van een groter systeem. Doordat deze complexe systemen zijn opgedeeld in kleine fundamentele blokken, zijn deze makkelijker te begrijpen, te beheren, te vervangen en te verbeteren. De samenwerkingen tussen microservices worden vastgelegd in communicatieprotocollen, de zogeheten API’s, die de wetten vormen van een goed functionerend ecosysteem.

Microbots in de praktijk

In de Botprof architectuur hebben we meerdere soorten microbots met verschillende taken. Zo hebben we microbots die direct antwoord kunnen geven op een vraag, zogeheten responders. Microbots die vragen kunnen bewerken, zogeheten filters. Microbots die andere microbots kunnen inschakelen, zogeheten assists. En we hebben microbots die een rol hebben in de dataverwerking van het totale systeem, de zogeheten workers. Microbots communiceren met elkaar via een zogeheten message bus. Via dit kanaal voorzien de microbots elkaar van informatie om het gesprek in goede banen te leiden via een zelf organiserend systeem. Microbots kunnen altijd actief zijn of zichzelf inschakelen door een gebeurtenis in een gesprek. Ook kunnen microbots zichzelf uitschakelen of automatisch na een bepaalde tijd deactiveren via een zogeheten cooldown.

Dankzij microbots hebben we een systeem dat zeer organische en open dialoog mogelijkheden biedt. Microbots maken de architectuur schaalbaar, herbruikbaar en modulair. In de praktijk zien we onze chatbots gemiddeld ongeveer 40 microbots gebruiken.